Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Bestrijding van eikenprocessierups

HALSTEREN - De gemeente Bergen op Zoom start ongeveer half juni met de bestrijding van de eikenprocessierups. De voorbereiding hiervoor is in volle gang. Alle bomen worden momenteel gecontroleerd. Bomen met rupsen krijgen een rood-wit lint. Dit lint betekent dus niet dat deze bomen worden gekapt, zoals misschien wordt gedacht.

Pas als de rupsen gaan vervellen, kan de gemeente ze bestrijden. Daarom wordt de ontwikkeling van de rupsen nauwgezet gevolgd. Als het mooi en warm weer is, gaan de rupsen eerder vervellen en start de bestrijding ook eerder. De rupsen vervellen drie keer, waarna ze brandharen krijgen. Deze brandharen kunnen jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen en luchtwegen veroorzaken.
De bestrijding van de rupsen wordt gedaan met behulp van een stofzuiger. Zo wordt de rups gericht bestreden en hoeven er geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. De rupsen worden in de gemeente van Noord naar Zuid bestreden, waarbij extra aandacht is voor plaatsen waar de overlast van de brandharen groot is. De bestrijding van de rupsen vindt alleen plaats in bomen van de gemeente. Hierbij worden alleen de bomen langs de openbare weg en op recreatieve terreinen gedaan. Bomen verder van de openbare weg af worden met rust gelaten. De rups heeft namelijk ook natuurlijke vijanden. En deze verblijven, en overwinteren, in de nesten. Om de natuurlijke vijanden zoals sluipvliegen en sluipwespen een kans te geven om zich te ontwikkelen worden deze nesten met rust gelaten.
Alle bomen in de gemeente worden deze dagen gecontroleerd. Mocht er over ongeveer twee weken een boom zonder lint zijn, maar waar wel de rups op te vinden is, kan dit worden gemeld bij de gemeente. Dit kan via de BuitenBeter App of via website van de gemeente.

Meer berichten