Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Christ de Weert
Christ de Weert (Foto: )

BWI: Christ, bevlogen voorzitter van de KBO

Christ de Weert is de voorzitter van de Katholieke-Krachtige Ouderen Bond van zowel Hoogerheide-Woensdrecht, als van de overkoepelende Kring gemeente Woensdrecht. Christ is geboren en getogen in Hoogerheide en is 40 jaar werkzaam geweest bij personeelszaken, waarvan 30 jaar bij Philip Morris in Bergen op Zoom. Na zijn vervroegd pensioen wilde Christ zich actief blijven inzetten als vrijwilliger in het maatschappelijke veld. Zo is Christ 8 jaar voorzitter geweest van de Wmo-adviesraad, Christ zit in de cliëntenraad van verzorgingshuis Mariahove in Ossendrecht en hij is ijsmeester van de jaarlijkse ijsbaan in het centrum van Hoogerheide.

De Kring Woensdrecht van de KBO telt ongeveer 1500 leden en elke dorpskern organiseert zelf allerlei activiteiten ter ontspanning voor haar leden. Zo kan men biljarten, sjoelen, aan koersbal doen, dansen, meedoen aan een bingo en op de feestdagen wordt er altijd een speciale activiteit georganiseerd. Als locatie wordt er meestal gebruik gemaakt van de lokale horeca waar de KBO goede contacten mee onderhoudt.

Sinds 3 jaar is de overkoepelende Kring Woensdrecht opgericht (Voorheen KBO Brabantse Wal). De Kring Woensdrecht concentreert zich meer op voorlichtingen, zoals eenzaamheid, omgaan met dementie, etc. De Kring wil vooral de belangen behartigen van zijn leden in relatie tot het sociaal domein. Allicht heeft Christ goed contact met de wethouder sociale zaken en regelmatig wordt er in samenwerking met de gemeente een voorlichting gegeven. Enkele keren per jaar heeft de Kring Woensdrecht ook overleg met de Kring Steenbergen en de Kring Bergen op Zoom, om ervaringen te delen en te kijken waar het beter kan. Ook de samenwerking met de Brede Welzijnsinstelling wordt gezocht als dat nodig is. De KBO kan altijd met vragen terecht bij het Ouderenwerk en als de BWI een activiteit organiseert die voor ouderen geschikt is, dan verspreidt de KBO met plezier de uitnodiging hiervoor met hun maandblad 'Ons'.

Dit jaar viert de KBO Hoogerheide-Woensdrecht haar 70-jarig jubileum, waarvoor van harte gefeliciteerd! Tevens komt er op 25 juni een themamiddag in De Drieschaar te Ossendrecht van 13:00 tot 16:30 uur, waar ook niet-leden welkom zijn. Het programma zal over de zorgvragen van de ouderen zelf gaan en hoe die ondersteunt kunnen worden.

De contributie voor het lidmaatschap van de KBO bedraagt €20 per jaar. Zeer betaalbaar dus, dankzij de inzet van hun vele vrijwilligers.

Meer berichten