Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Foto is van bijna 40 jaar geleden.
Foto is van bijna 40 jaar geleden.

Lepelstraat als bedevaartsplaats

LEPELSTRAAT - Op dinsdag 16 april begint in Lepelstraat de Antoniusnoveen. Inmiddels veertig jaar geleden bracht pastoor Kloeg de noveen opnieuw onder de aandacht van de parochianen, die met veel inzet en enthousiasme weer is begonnen.

Voor de oorlog was Lepelstraat al een bedevaartsplaats voor vele mensen. Honderden pelgrims kwamen er negen weken lang samen om hun intenties neer te leggen. De kerk in Lepelstraat is dan ook vernoemd naar Antonius van Padua, die op 13 juni 1231 in het Italiaanse Padua is overleden. Het woord noveen komt van het Latijnse woord Novem, wat negen betekent. Hier komt Antoniusnoveen vandaan.

Op een doordeweekse dinsdag komen er nog veel mensen naar de kerk in Lepelstraat om de eucharistie te vieren ter ere van H. Antonius. Elke week weten ruim tweehonderd mensen de weg naar de Lepelstraatste kerk te vinden om daar samen te vieren en te bidden. Traditiegetrouw komen de Wandelende Krabben op deze dinsdagen te voet van Bergen op Zoom naar Lepelstraat om de noveen bij te wonen. Dat is erg bijzonder.

Net zoals voorgaande jaren zal er ook nu steeds een andere priester voorgaan, samen met pastoor Hans de Kort. Ook worden er gastkoren uitgenodigd, naast drie koren uit het dorp zelf. Veel koren uit de omgeving zijn hiervan gecharmeerd, omdat zingen voor een volle kerk heel wat voldoening geeft. Dit jaar staan de sacramenten centraal, die als een rode draad door de noveen gaan.

De kracht van de Antoniusnoveen is dan ook de eenvoud van het vieren. Er worden geen Latijnse liederen gezongen, maar er wordt veel meer gebeden en de viering begint en eindigt met een Antoniuslied. Opvallend is dat iedereen van harte meezingt en bidt. Bij binnenkomst liggen er achter in de kerk mappen waar mensen hun intentie op kunnen schrijven die tijdens het 'noveengebed' worden voorgelezen. Bisschop Liesen zal dit jaar voorgaan in de slotviering op zondag 16 juni, ter ere van het veertigste jaar van de noveen.

Meer berichten