Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Klasseboeren Brabantse Wal

LEPELSTRAAT - REGIO - Vijf boeren zijn samengekomen om met elkaar Klasseboeren Brabantse Wal op te starten. Deze vijf boerenfamilies vinden het erg belangrijk dat kinderen van alle leeftijden kunnen ervaren hoe het is op een boerderij, of dat nu op een akkerbouw- of melkveebedrijf is of een zorgboerderij met varkens. Leren door te beleven!

Klasseboeren zijn boerenbedrijven door heel Noord-Brabant en Gelderland die een veilige en interessante omgeving aanbieden voor het leren in praktijk. De agrarische ondernemers zijn didactisch goed onderlegd, gecertificeerd en aangesloten bij Boerderij Educatie Nederland. Zo bieden zij scholieren de kans om van het boerderijleven te komen leren, omdat een praktijkles veel waarde aan de theorie kan toevoegen. De aangeboden leerstof sluit aan bij het kerndoelen van het onderwijs, onder andere beleven, natuur & techniek, discussiëren, samenwerken, woordenschat, cultuur, rekenen & meten, mens & natuur, gezondheid & voeding en milieu. In overleg met de docent beslist de Klasseboer wat hij/zij de jongeren graag wilt laten beleven. Bij de Klasseboeren wordt er op een praktische en aansprekende manier kennis opgedaan over de herkomst en productie van ons voedsel, het belang van natuur en milieu en de zorg voor een goede leefomgeving. Alle Klasseboeren zijn te vinden op de website www.klasseboeren.nl of op Facebook en Instagram onder @klasseboerenbrabantsewal.

Meer berichten