Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Met de vergoeding wordt het voor ouders mogelijk om hun kinderen (tijdelijk) naar de kinderopvang te brengen.
Met de vergoeding wordt het voor ouders mogelijk om hun kinderen (tijdelijk) naar de kinderopvang te brengen.

Vergoeding kinderopvang SMI

GEMEENTE WOENSDRECHT - Ook het komende jaar is er weer vergoeding van de kosten van kinderopvang mogelijk als er meervoudige problemen zijn binnen een gezin en het kind gebaat is bij kinderopvang.

Het kan dan bijvoorbeeld gaan om geestelijke en/of lichamelijke problemen bij (één van de) ouders of het kind. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders in gemeente Woensdrecht onlangs bepaald. "We zien dat er goed gebruik gemaakt wordt van deze mogelijkheid", geeft verantwoordelijk portefeuillehouder Lars van der Beek aan. "Dit jaar konden zo 18 kinderen (tijdelijk) naar de kinderopvang. Dit is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Kinderen hebben er baat bij: het is goed voor hun ontwikkeling en ook voor de ouders geeft het verlichting. Niet alleen op financieel vlak maar ook in de vaak complexe gezinssituatie." De wet kinderopvang is ontoereikend voor de situatie waarin deze gezinnen verkeren. De kosten voor kinderopvang worden niet gedekt door de Belastingdienst. Met de regeling 'Sociaal medisch geïndiceerde kinderopvang 2019' geeft het college deze mogelijkheid dus wel. Aan de verlening van deze tegemoetkoming ligt altijd een medische indicatie (SMI) ten grondslag. Kinderopvangorganisaties en organisaties die bij gezinnen komen waar sprake is van een lichamelijke, zintuiglijke, geestelijke of verstandelijke beperking weten de weg naar de gemeente steeds beter te vinden. Overigens kunnen ouders ook zelf een aanvraag doen via de website van de gemeente.

Meer berichten