Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Terwijl de aanleg van de rotonde vordert zijn er plannen voor de Zuneha.
Terwijl de aanleg van de rotonde vordert zijn er plannen voor de Zuneha.

'Plan Zuneha en Hemi vaag'

HALSTEREN - Er is onrust ontstaan over de toekomstige invulling van nieuwbouwwoningen op de voormalige terreinen Zuneha en Hemi aan de Wouwseweg in Halsteren. Raadslid Paul Schut (GBWP) vraagt bij het college van b en w aandacht voor de onlangs gepresenteerde bouwplannen. Omwonenden willen graag weten welke invulling er mag worden verwacht van de 44 kleine studio's van 25 vierkante meter die in het gebied gepland zijn.

'Afgelopen weken zijn we hierover door meerdere omwonenden en door een basisschool van de wijk de Rode Schouw benaderd. Eind september/begin oktober had een beperkt aantal omwonenden een uitnodiging ontvangen van de gemeente om de plannen te komen inzien op een bijeenkomst op 9 oktober. De daar aanwezigen waren heel enthousiast over de plannen. De plannen voor de eenpersoonsstudio's werden volgens de bewoners tijdens de bijeenkomst echter amper belicht. Zij willen weten voor welke doelgroepen deze woningen zijn bedoeld en hebben hierover contact opgenomen met de gemeente. Ook daar kregen ze geen eenduidige informatie over de invulling. De bewoners zijn op de eerste plaats blij dat er eindelijk een ontwikkeling komt in de gebieden en dat het geheel er weer netjes uit komt te zien, maar ze willen wel graag meer duidelijkheid over de invulling die ze kunnen verwachten. De bewoners geven aan er geen probleem mee te hebben als ook in deze planontwikkeling naar evenredigheid een verdeling plaats gaat vinden. Ook in de gemeente Bergen op Zoom loopt al langer een discussie over hoe om te gaan met het huisvesten van de doelgroepen waarvoor we vanuit de overheid een verplichting hebben om ze in onze gemeente te plaatsen. Het gaat daarbij om mensen met sociale of psychische problematiek, nieuwkomers en statushouders, maar ook mensen uit de Europese Unie die hier voor langere tijd komen werken. Het is nu niet helder hoe zo'n verdeling eruitziet. Is hier een procentuele verdeelsleutel voor en zo ja, welke? Zijn er afspraken gemaakt over goede begeleiding, en zo ja, welke? Ook willen ze graag weten hoe "hard" de afspraken hierover zijn gemaakt?
Mag men er vanuit gaan dat een dergelijk percentage ook zeker is of bestaat ook het risico dat er in dit plan een groter deel of misschien zelfs alle studio's worden ingezet om de druk op te vangen? Dat laatste ziet men wel als een te grote belasting op de buurt en stuit op bezwaren. Door het ervaren gebrek aan informatie ontstaat er de angst dat er onvoldoende rekening met deze bezwaren wordt gehouden', aldus raadslid Paul Schut aan b en w.

Meer berichten