Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Woensdrecht bereidt zich voor op gladheid

GEMEENTE WOENSDRECHT – In november begint de gemeente Woensdrecht zich voor te bereiden op de winterse omstandigheden. Hierbij is het gladheidsbestrijdingsplan voor 2018-2019 vastgesteld door het college van B&W.

In de winterse periode is het van belang dat de wegen in de gemeente veilig en begaanbaar blijven. Daarom zijn in het gladheidsbestrijdingsplan wegen, straten en fietspaden opgenomen die prioriteit hebben om gestrooid te worden in vorst- en/of winterperiodes.

Wijzigingen ten opzichte van vorig jaar

De randweg in Putte is officieel toegevoegd als strooiroute. In Hoogerheide is de route vanaf de Raadhuisstraat naar de Arendsberg, Haviksberg en Jan van der Heijdenstraat toegevoegd in verband met de nieuwe weg langs de Albert Heijn en de Aldi. Alle betrokken voertuigen en personeel zijn in de periode van 5 november 2018 tot en met 17 maart 2019 operationeel. Voor de hoofdroutes worden er 4 ploegen, een vrachtwagen met een opzetstrooier en daarnaast drie zware pick-ups met opzet- en fietspadstrooier, op pad gestuurd.

Strooiroutekaart en zoutbakken

Wethouder Jeffrey van Agtmaal zegt hierover: "In het gladheidsbestrijdingsplan vindt men per kern de strooiroutekaart. Er staat ook een overzicht in met de locaties van zoutbakken. Het plan is gebaseerd op de wegen in de gemeente Woensdrecht, maar uiteraard maken we ook afspraken met de buurgemeenten, Rijkswaterstaat en de provincie. Wegen houden immers niet op bij de gemeentegrenzen." Het gladheidsbestrijdingsplan is terug te lezen op www.woensdrecht.nl/gladheid.

Meer berichten