Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Ad Verbogt werd na de gemeenteraadsverkiezingen gevraagd de rol van informateur op zich te nemen.
Ad Verbogt werd na de gemeenteraadsverkiezingen gevraagd de rol van informateur op zich te nemen. (Foto: Dennis van Loenhout)

Informateur Verbogt vertelt over eervolle taak

HALSTEREN – BERGEN OP ZOOM - Na de gemeenteraadsverkiezingen begint het belangrijke proces van het samenstellen van een nieuwe coalitie en een nieuw college. De informateur is de spil in dat proces. Na de gemeenteraad werd de in Halsteren geboren Ad Verbogt gevraagd om die rol op zich te nemen. Hij vertelt wat die – volgens hem "eervolle" – taak precies inhoudt en wat hij ervan leerde.

In het dagelijks leven is Ad Verbogt (50) directeur-eigenaar van de onderwijstak van organisatieadviesbureau Rijnconsult in Utrecht. "Vanuit mijn werk heb ik een goede relatie met de gemeente. Ik heb in opdracht van de gemeente een aantal malen gezorgd voor een betere verbondenheid tussen verschillende afdelingen, en de onderlinge samenwerking gestimuleerd." Ondanks dat hij de gemeente Bergen op Zoom goed kent, als professional en als inwoner, was Verbogt toch verrast toen hij na de gemeenteraadsverkiezingen gevraagd werd om de rol van informateur op zich te nemen: "Ik kom uit de zakelijke wereld, weliswaar met verbindingen naar de overheid, maar de politiek opereert in een volledig andere context. Maar juist het feit dat ik geen politieke achtergrond of kleur heb maakt het mooi. Het gaat hier immers om mensen, en het inschatten van hun onderlinge relaties. Daarin heb ik ervaring, en dat vind ik een mooi proces, ongeacht de context. Ik heb veel geleerd van mijn taak als informateur, en ik denk dat ik een positieve bijdrage heb geleverd."

Puzzel
De rol van een informateur verwoordt Ad Verbogt als volgt: "Als informateur ga ik met de verschillende partijen in gesprek om te zien hoe hun partijprogramma eruit ziet, waar de prioriteiten liggen en hoe ze de verschillen met andere partijen zien. Al die informatie analyseer ik, om van daaruit tot een advies te komen over hoe een levensvatbare coalitie eruit zou kunnen zien. Belangrijk daarbij is ook dat ik de verschillende individuen probeer te verenigen in de gedachte wat belangrijk is voor onze gemeente en hoe hun partij daaraan kan bijdragen. Natuurlijk denk ik daarbij ook aan de belangen van de winnaars van de verkiezingen, maar elke partij wordt meegewogen. Het geheel is een interessante puzzel, die ik met veel plezier heb opgelost."

Met zijn professionele ervaring in het mobiliseren van mensen en het stimuleren van samenwerking, bracht Verbogt ook de nodige vernieuwing in de rol van de informateur. "Vanuit de nieuwe gemeenteraad kwamen er verschillende tips, de ik ter harte heb genomen. Zo was er onder andere de roep om meer transparantie in het proces. Daarom heb ik terugkoppelgesprekken geïntroduceerd, waarin ik met elke partij in gesprek ga over het proces, en ook mijn conclusie toelicht. Mijn advies licht ik bovendien toe in de gemeenteraad, waarin ik mijn conclusies onderbouw en de raadsleden vragen kunnen stellen. Dit zijn extra stappen die ook extra tijd kosten, maar die de kwaliteit wel ten goede komen, en daar heeft iedereen wat aan."

Formateur
Zodra informateur Verbogt zijn advies presenteert is het aan de grootste partij – GBWP – om te besluiten of die het advies van Verbogt opvolgt. Daarna wordt een formateur aangesteld, die met de partijen van de voorkeurscoalitie gaat onderhandelen om zo tot de definitieve coalitie en een nieuw college te komen. Of hij de rol van formateur ook zou krijgen, wist Verbogt nog niet, maar hij stond er zeker niet afwijzend tegenover. "In tegendeel, het lijkt me interessant om als formateur het proces te kunnen afronden", zegt hij.

Hoe de toekomst ook wordt, Verbogt is trots op het feit dat hij informateur mocht zijn, en vond het een leerzame tijd. "In het zakenleven is snelheid kritisch, omdat er winst gemaakt moet worden en acute belangen op het spel staan. In de politiek is dat anders, daar is meer ruimte voor debat, voor nadenken en voor de nuance. Iedereen in een bedrijf heeft hetzelfde doel, terwijl de verschillende partijen vaak andere belangen nastreven. Het was soms lastig om partijen te verleiden om containerbegrippen uit hun programma te verwoorden naar concrete doelen, maar dat was een vereiste in mijn streven naar duidelijkheid zoals ik die ook ken uit de zakelijke wereld. Tegelijkertijd heb ik gezien dat politici op hun terrein ook allemaal kundige professionals zijn. Hoe de komende vier jaar in Bergen op Zoom eruit gaan zien weet ik natuurlijk niet, maar ik weet wel dat ik de politiek met nog meer belangstelling zal volgen. En als mijn rol in het samenstellen van een coalitie op termijn leidt tot een betere stad, dan ben ik zeker trots."

Meer berichten