Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Foto: Dennis van Loenhout

'2018: Perspectief door gemeenschapszin'

WOENSDRECHT – Het nieuwe jaar begint traditioneel met vooruitkijken. De burgemeester doet het elk jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie. Dit jaar was "perspectief" het thema van de speech van burgemeester Steven Adriaansen. Dat is er namelijk meer dan genoeg in Woensdrecht.

"Woensdrecht is veerkrachtig, bestuurlijk sterk en financieel kerngezond", sprak Adriaansen. Het perspectief zit 'm volgens de burgemeester in de kleinschaligheid: "zo kunnen we snel schakelen, kennen we elkaar en weten we elkaar te vinden." Want de gemeenschapszin in Woensdrecht is een groot goed, en is misschien wel sterker dan menig Woensdrechtenaar zich beseft. Adriaansen benadrukte het nog maar even: "Kijk naar de genomineerden voor de Woensdrecht Promotieprijs. De vrijwiligers die de ijsbaan runnen, de jongeren die zelf een week vakantie opofferen om andere kinderen een mooie vakantieweek te bezorgen, of de honderden vrijwilligers die anderen helpen die hulp nodig hebben. Maar ook andere burgerinitiatieven, de belangeloze inzet van de buurtpreventieteams, de dorpsplatforms, de buurtwhatsappers en de brandweervrijwilligers. Duizenden mensen dragen hun steentje bij aan de leefbaarheid van de gemeente!"

Flinke banengroei op de vliegbasis doordat de ontwikkelingen rond het onderhoud van de JSF-motoren nu écht vorm krijgen, de wijze waarop statushouders in Woensdrecht een nieuw bestaan opbouwen, de samenwerking in de omgang met minder draagkrachtigen, de sportiviteit van de inwoners en ook de vele sporttalenten in de gemeente: het is reden tot een optimitische kijk op 2018.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in maart kan er op bestuurlijk vlak wat veranderen in de gemeente Woensdrecht, maar, zo zegt Adriaansen: "Wat uw politieke kleur ook is, we moeten die gedeelde waarden blijven koesteren. Samen staan we sterk. Gelukkig 2018!"

Meer berichten