Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Bewoners bespreken herinrichting Halsterseweg

HALSTEREN – De opkomst in De Wittenhorst was goed maandagavond bij een informatiebijeenkomst over herinrichting van de Halsterseweg Noord. Bewoners en andere belanghebbenden hadden die datum vrij gehouden om aan te horen wat de aanpak en ideeën van de gemeente zijn ten aanzien van deze weg. De aanleiding tot de aanpak van de Halsterseweg Noord is de verouderde riolering en verlichting en de diversiteit in bestrating. Hier liggen kansen om met een kritische kijk een goed herinrichtingsplan op te zetten.

De gemeente gaat van start met een grootschalig onderzoek en richt zich daarbij op veilige parkeerplaatsen, een groene uitstraling in laanstructuur, de aanpak van de parallelwegen en bushaltes en het reguleren van de plekken voor minicontainers. Ze gaan kijken in hoeverre het hemelwater afgevoerd kan worden binnen een gescheiden rioolsysteem en daarbij veranderen ze ook de ligging van de leidingen. Die liggen nu aan de rand boven de nutsvoorzieningen. Door dit onder de rijbaan te leggen wordt het ook gemakkelijker om gas, water en telecomleidingen aan te pakken. De doorstroming van het verkeer bij Intratuin moet veiliger en beter worden en ook daar zijn de nodige mogelijkheden voor door het wegprofiel aan te pakken. De weg ligt nu hoog en dat komt vooral door de vele lagen asfalt die door de jaren heen aangebracht zijn, ook de hoogte wordt dus teruggebracht. Er wordt gestreefd naar eenduidig materiaal en kleurstelling. Een uitdaging ligt dan ook in het aansluiten op de uitvoering van de plannen bij de Halsterseweg Zuid en de Steenbergseweg.

Dat de gemeente graag leert uit de praktijk blijkt uit de vergelijking die gemaakt wordt met wat er al gedaan is in de Guido Gezellelaan, aan de Noordsingel en aan de Parallelweg in Bergen op Zoom. Bepaalde aspecten zijn qua breedte van de weg over te nemen in het nieuw te maken plan. Idee daarbinnen is zeker het gescheiden fietspad, mogelijk in twee richtingen of met een andere ligging bijvoorbeeld achter de houtwal.

Met de informatieavond wil de gemeente een zo breed mogelijk gedragen plan realiseren waar de belangen van alle gebruikers in meegenomen zijn. Kortom, een uitdaging voor alle betrokkenen die direct vragen opriep bij de aanwezigen over de beperking van snelheid, de uitvoering van het gescheiden rioleringsysteem en de kosten voor de burgers. Men wilde ook weten waarom Noord en Zuid apart behandeld worden. Benieuwd was men naar de fietsintensiteit en de cijfers daaromtrent. Na afloop van de bijeenkomst konden de aanwezigen met hun vragen en ideeën terecht bij de betrokken ambtenaren, een mogelijkheid waarvan gretig gebruik gemaakt werd.

Vervolgavond
In januari komt een vervolgavond over een mogelijk ontwerp en eind 2018 over het bestek en de tekeningen. Verwachting is begin 2019 te kunnen starten met de aanpak. Belangstellenden kunnen de ontwikkeling van het herinrichtingsplan volgen op: www.bergenopzoom.nl en reageren naar w.w.j.dons@bergenopzoom.nl. Daarnaast is de werkgroep herinrichting Halsterseweg Noord zeer actief. Peter Tange leidt deze groep en is te bereiken via pmmt@kpnplanet.nl. Veel bewoners zijn al betrokken bij deze werkgroep en maakten al wensen kenbaar.

reageer als eerste
Meer berichten


Bedrijf van de week