Vertegenwoordigers van organisaties bijeen voor buurthuis 't Weike.
Vertegenwoordigers van organisaties bijeen voor buurthuis 't Weike.

Betrokken partijen 'ontmoeten in de wijk' willen samen verder

Algemeen

LEPELSTRAAT - Op een bijeenkomst vanuit de gemeente woensdagmiddag in buurthuis 't Weike in Lepelstraat hebben betrokken partijen toegezegd samen verder te willen met het uitwerken van een visie op ontmoetingsplekken in gemeente Bergen op Zoom.

Afgelopen maanden is een aantal bijeenkomsten gehouden rond het thema 'Ontmoeten in de wijken en kernen'. Inwoners, gebruikers van wijkcentra en een aantal experts hebben aan de hand van de methode 'Waarderend vernieuwen' hun dromen en verlangens over ontmoeten in de wijken en kernen kenbaar gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders gaat de opgehaalde bijdragen van inwoners en experts aanbieden in een voorstel aan de gemeenteraad. De partijen houden zich vrijwillig of beroepshalve bezig met het organiseren van activiteiten op diverse locaties in Bergen op Zoom, Halsteren of Lepelstraat. In deze groep zijn onder meer vertegenwoordigers betrokken van een twaalftal organisaties, onder andere Stichting Verenigde Wijkcentra, WijZijn Bergen op Zoom, wijkcentra De Moerkens en Bergse Plaat, SKW Lepelstraat, Facilitair bedrijf, Fort Smakelijk, Cultuurbedrijf, bibliotheek Het Markiezaat, Vraagwijzer en initiatiefgroep De Ontmoeting. Allen pleiten voor een langetermijnvisie en een concreet plan. De raadsleden zullen binnenkort een uitnodiging ontvangen om met de betrokken organisaties in gesprek te gaan. Doelstelling is dat wijkcentra meer een buurtfunctie krijgen waar mensen van alle leeftijden ondersteuning kunnen krijgen en elkaar kunnen ontmoeten bij uiteenlopende activiteiten. Betrokken partijen willen hun krachten bundelen, kijken waar behoefte aan is en vervolgens de resultaten verder afstemmen met de burgers. De raad maakt na de zomer een keuze uit drie scenario's.